ETA lämpötekniikka

Yksinkertaisesti

Nykyaikaisella tekniikalla ETA luo yksinkertaisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. ETA on Euroopan johtava biopolttoainekattilavalmistaja ja satsaa voimakkaasti tuotekehitykseen.

Klapi-, pelletti- ja hakekattilat ovat täysautomaattisia ja suorittavat nuohouksen ja tuhkanpoiston omatoimisesti. Kauko-ohjauksen ansiosta on mahdollista muuttaa lämpötilaa ja säätää asetuksia sijainnistasi riippumatta, se onnistuu kattilasi kosketusnäytön tai älylaitteesi kautta.

Käyttöturvallisuus

Biopolttoainekattila on 100% takapalosuojattu. ETA on kehittänyt ilmatiiviin sulkusyöttimen, joka yhdistettynä patentoidun toimintatavan kanssa, perinteisistä ratkaisuista eroten, ehkäisee avoimen yhteyden muodostumisen polttokammion ja polttoainevaraston välille. Kuumat kaasut eivät pysty tunkeutumaan ruuvikuljettimeen ja siten takapalon vaaraa ei ole.

Taloudellista

Tehosta virrankulutustasi ja säästä jopa 80% energiakuluistasi. Kreikkalainen kirjain “η”, joka lausutaan “eta” tarkoittaa tehokkuutta. Klapi-, pelletti- ja hakekattiloilla on korkea hyötysuhde ja pieni virrankulutus. ETA käyttää huippulaatuisia hammaspyöriä, jolloin ruuvikuljettimien tehokkuus on yli 95%. Näiden hammaspyörien ja kuljetusruuvien yhteistoiminnan ansiosta virrankulutus on jopa 30% kilpailijoita pienempi.

Ympäristöystävällistä

Vähennä sähkökustannuksiasi tukiessasi samalla kestävää kehitystä. Puuta poltettaessa vapautuu pieniä määriä hiilidioksidia ja vesihöyryä, jotka yhdessä auringon energian kanssa auttavat uusia puita kasvamaan. Uusiutuvien energialähteiden kuten hakkeen, pellettien ja klapien polttaminen integroituu luonnon kiertokulkuun ilmastoneutraalina lämmitystapana. Ruotsin Energiavirasto on todennut, että ETA:n kattiloilla on matalimmat hiilimonoksidi (CO)- ja hiukkaspäästöt.

Biopolttoaine on usein lähituotettua ja valmistetaan suurelta osin metsien hakkuutähteistä. Optimoimalla resurssimme, jotka meillä on jo käytössämme, voimme luoda hintansa arvoisia polttoaineita kuten haketta, pellettejä ja klapeja – polttoaineita, jotka yhdessä kattilan korkean hyötysuhteen kanssa laskevat energiakustannuksia jopa 80 %.

Yritysten ja kiinteistöjen eri ympäristöluokituksissa ja – sertifikaateissa on usein vaatimus vähentää hiilidioksidipäästöjä, tehostaa energiankulutusta ja valita uusiutuvia energialähteitä.

Takaisin alkuun