Övrig värmeteknik

Välj bland ett brett sortiment av värmeteknik från Europas ledande leverantörer.
Utöver biobränslepannor tillhandahåller vi även:

• Ackumulatortankar
• Expansionskärl
• Kulvert
• Skorstenar
• Övrig VVS-utrustning

Effektivare förbränning med ackumulatortankar

En ackumulatortank fungerar som en buffert till värmesystemet. Om en ackumulatortank finns integrerad i värmesystemet medför det en effektivare förbränning, mindre bränsleförbrukning, minskade utsläpp av miljöfarliga ämnen och en flexibilitet för att använda flera olika energikällor i kombination, som exempelvis lagring av energi från solvärmeanläggning tillsammans med en ETA biobränslepanna.

Vid beställning av ackumulatortank ingår:
• 100mm isolering, avtagbar och enkel montering
• Rostfria tappvattenslingor, storlek beställs utifrån kundens behov

tank

Slutna expansionskärl

Expansionskärlet samarbetar med ackumulatortanken och tar upp expansionen av vattnet.
Vi kan erbjuda slutna expansionskärl mellan 50 till 900 liter.

Tillbaka till toppen