Pelletspanna ETA PU/PC

  • Välj mellan fyra tilltalande frontpaneler
  • Integrerad shunt och pump för styrning av värmekrets
  • Hög effekt, liten i storlek

Tester som gjorts av Energimyndigheten visar att ETA Pelletspanna har högst verkningsgrad vid både full- och deleffekt i jämförelse med 10 andra pelletspannor.
Det framgår också att pelletspannan från ETA har lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft.

Pelletspannan finns i två varianter, ETA PU och ETA PC. ETA PU är den mindre varianten och finns i effektstorlek 7, 11 och 15 kW. Medan ETA PC är något större och kan levereras med effektstorlek från 20 kW till 50 kW.

Tillbaka till toppen